รูปแบบการล้างแบบแนวตั้ง ส่วนประกอบหลักมีสองส่วน ห้องล้าง1ห้องและห้องเป่าลม1ห้อง(ในกรณีที่ห้องเป่าลมมี1ห้อง สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Manual mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวตั้ง ส่วนประกอบหลักมีสามส่วน ห้องล้าง1ห้องและห้องเป่าลม2ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวตั้ง ส่วนประกอบหลักมีสี่ส่วน ห้องล้าง1ห้องและห้องเป่าลม3ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวตั้ง ส่วนประกอบหลักมีสี่ส่วน ห้องล้าง2ห้องและห้องเป่าลม2ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวตั้ง ส่วนประกอบหลักมีห้าส่วน ห้องล้าง2ห้องและห้องเป่าลม3ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวตั้ง ส่วนประกอบหลักมีหกส่วน ห้องล้าง2ห้องและห้องเป่าลม4ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวนอน ส่วนประกอบหลักมีสี่ส่วน ห้องล้าง2ห้องและห้องเป่าลม2ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการล้างแบบแนวนอน ส่วนประกอบหลักมีสามส่วน ห้องล้าง1ห้องและห้องเป่าลม2ห้อง(สามารถเลือกระบบเป่าลมปกติหรือระบบเป่าลมร้อนได้)
ระบบการทำงานแบบ Auto mode ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

รายการแบบทั้งหมดนี้ทางบริษัทออกแบบไว้เป็นแนวทางเพื่อให้ลูกค้าทำความเข้าใจในตัวสินค้าได้มากขึ้น  ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเสนอความต้องการให้กับทางบริษัทได้ เพื่อให้ได้โปรดักส์ที่ตรงตามลูกค้าต้องการให้มากที่สุด